Viladomy Nová Mírová

Družstevní výstavba bytů v Dobrušce

Družstevní bydlení

K pořízení vlastního bydlení v Dobrušce postačí finanční hotovost ve výši 25% z celkové pořizovací ceny bytu, plus 5.000,- jako základní vklad pro vstup do SBD.
Bytové družstvo staví bez zisku, výsledkem je tak výrazná cenová úspora proti jiným projektům podobného typu.

Členství ve stavebním bytovém družstvu patří k modernímu typu komfortního bydlení, se spousty výhod oproti osobnímu vlastnictví.
Pojďme si zhodnotit rozdíly mezi oběma způsoby, neboli zvýraznit zásadní výhody družstevního bydlení:

Financování

O případný úvěr nežádá jednotlivec, nýbrž SBD jako celek. Z toho vyplývají zásadní výhody oproti běžným hypotečním úvěrům:

 • dlouhodobá fixace/neměnná úroková sazba. V případě projektu "Nová Mírová" v Dobrušce konkrétně na 25 let
 • nízká úroková sazba vlivem velkého objemu či prakticky nulová možnost defaultu/nesplácení úvěru
 • neprobíhá šetření v registrech SOLUS, BRKI, NRKI atd.
 • bez posuzování bonity jednotlivce, výhoda pro OSVČ
 • jednoduchý převod členských práv při prodeji podílu. Odpadá tak jednání s bankou o vyvázání z úvěru

Administrativa

Provoz bytového domu je řízen zaměstnanci bytového družstva.

 • veškeré dění v domě je tak pod stálým dohledem pracovníků "na plný úvazek", z čehož vyplývá neodkladné řešení případných komplikací technického charakteru či administrativy.
 • vedení účetnictví

Ostatní

 • velkým a významným rozdílem mezi SBD a osobní vlastnictvím je přístup k neplatičům nebo problémovým nájemníkům. Pozitivním efektem tak je ochrana financí ostatních členů a komfortu bydlení.
 • finanční úspora služeb jako pojištění, internet, energie...
 • realizace bydlení bez zisku družstva, pouze za stavební náklady (platí v případě projektu v Dobrušce).
 • daňové zvýhodnění, v katastru nemovitosti je uveden vlastník bytové družstvo, které je současně daňovým poplatníkem.

Vše výše uvedené beze zbytku splňuje SBD v Dobrušce, tradiční správce bytového fondu, družstvo s dlouhou historií a dobrou pověstí v regionu.
Založeno již v roce 1963, v současnosti spravující více jak 1 200 bytových jednotek.

Historie družstevnictví v Českých zemích

 • První bytové družstvo bylo v českých zemích založeno již v roce 1903 pod názvem Společenstvo pro zřizování bytů.
 • v roce 1912 je registrováno na 300 stavebních a bytových družstev
 • Po roce 1918, kdy existovalo v Čechách a na Moravě 165 různých bytových sdružení, dochází k významnému rozvoji vyvolanému nedostatekem bytů a státní podporou. Státu poskytoval půjčky z tzv. Jubilejního bytového fondu, uzákonil daňové úlevy pro novostavby a ručil za úvěry peněžních ústavů. To umožnilo vznik "obecně prospěšných" bytových družstev, která až do konce třicátých let stavěla pro nižší a střední vrstvy činžovní domy i rodinné domky. Zákony vyžadovaly majetkovou účast členů na krytí stavebních nákladů, a to ve výši nejméně 5 % při výstavbě činžovních domů a 10 % při stavbě rodinných domků určených k pozdějšímu převodu do vlastnictví členů. Dlouhodobé úvěry družstvům byly tehdy poskytovány na dobu 50–70 let při běžné úrokové sazbě.
 • 1949 podle statistických údajů existovalo 900 bytových družstev
 • V roce 1959 bylo družstvům znovu umožněno podílet se na výstavbě bytů přijetím zákona č.27 o družstevní bytové výstavbě, na jehož základě vznikala nová družstva pod názvem stavební bytová družstva (SBD). Již ke konci roku 1959 existovalo 381 SBD se 13 118 členy a 1103 byty. V roce 1964 byla rozdělena působnost v řízení SBD mezi Ústřední radu družstev a národní výbory a vznikly krajské výbory SBD. v letech 1966 až 1970 pak bylo v poměrně krátkém časovém úseku vybudováno 157 000 družstevních bytů, což činilo více jak 56 % všech dokončených bytů.
 • V pětiletce 1966 až 1970 dosáhla družstevní bytová výstavba nejvyššího podílu na celkové výstavbě bytů, a to 56 %, v dalších letech se pohybovala kolem 50%. Postupné stárnutí družstevního bytového fondu přinutilo družstva zaměřit svou činnostmi na údržbu a opravy domů a bytů.
 • Tento vývoj úspěšně pokračoval a v roce 1969 vedl k vytvoření Českého a Slovenského svazu bytových družstev. ČSBD inicioval sloučení malých družstev do větších 264 bytových družstev s 765 000 členy. Za období let 1959 až 1982 bylo předáno do užívání celkem 526.975 družstevních bytů, a ve svépomocné formě bylo od roku 1970 do konce roku 1982 postaveno celkem 96.528 bytů.
 • v roce 1987 činil podílo družstevní výstavby na celkovém počtu dokončených bytů 42,2%v roce 1988 bylo v tehdejší ČSSR 330 bytových družstev (247 v ČSR a 86 v SSR) a 1,2 milióny členů (844 tisíc ČSR a 382 t. v SSR) s 24 tisíci pracovníků (16 t. ČSR a 8 t.SSR) a 1 milionem bytů z toho 538 t. ČSR a 225 t. SSR (v roce 1981 to bylo pouze 763 t. bytů)
 • Zákon č. 72/1994 o spoluvlastnických vztazích k budovám umožnil převod bytového fondu členům a vytvoření tzv. společenství vlastníků bytových jednotek
 • Po roce 1989 dochází ke stagnaci vlastní družstevní bytové výstavby a družstva se postupně věnují především správě bytového fondu (vlastního i dalšího na komerčním základě).
 • na přelomu 80. a 90. let 20. století obhospodařovala bytová družstva přibližně jednu čtvrtinu bytového fondu.
 • SBD v Dobrušce založeno 2. prosince 1963
 • (zdroj SMBD, JUDr.Lébl)

Kontakt

Stavební bytové družstvo v Dobrušce
Kostelní 396
518 01 Dobruška

sbdp@dobruska.cz
+420 725 394 046

Máte zájem o více informací?

Vyplňte jednoduchý formulář a my se Vám ozveme.

Realizace webu: Tomáš Pecen 2022